Ochrana práv duševného vlastníctva

 

Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej situácii v oblasti ochrany duševného vlastníctva a boja proti jeho porušovaniu. V Bruseli za účasti zástupcov Európskej komisie podpísalo niekoľko desiatok významných subjektov dve memoranda, a to konkrétne Memorandum o porozumení o falšovaných výrobkoch zo dňa 21.6.2016 a Memorandum o porozumení o online reklame a právach duševného vlastníctva zo dňa 25.6.2018. Viac informácií o podujatí nájdete tu.

 

Keďže virtuálna nákupná galéria Bonie.sk dlhodobo presadzuje politiku plnej transparentnosti a súlad s právom, v rámci ktorého sa snaží všetkými prostriedkami brániť porušovaniu práv duševného vlastníctva, tak víta túto iniciatívu a stotožňuje sa s myšlienkami vyššie uvedených memoránd.

 

Naša virtuálna nákupná galéria Bonie.sk sa dištancuje od predaja akýchkoľvek produktov, ktoré by porušovali duševné vlastníctvo a výslovne proti týmto produktom bojuje a snaží sa minimalizovať riziko predaja takýchto výrobkov zahraničnými dodávateľmi. Avšak, nie sme tomu schopní stopercentne zabrániť, lebo sme platforma, ktorá prezentuje tisícky produktov. Snažíme sa dohliadať na naše zahraničné dodávateľa všetkými rôznymi spôsobmi a robiť spätnú kontrolu ich produktov, ktoré tu predávajú. V prípade, že by nejaký z dodávateľov predával produkt, ktorý by porušoval duševné vlastníctvo tak ho okamžite vymažeme a s dodávateľom bezodkladne ukončíme spoluprácu. Žiadame Vás, aby ste nám nahlásili akýkoľvek produkt, o ktorom by ste nadobudli domnení, že sa môže jednať o produkt, ktorý by toto duševné vlastníctvo porušoval.

 

Všetci, ktorí sa na virtuálnej nákupnej galérii Bonie.sk stretnú s porušovaním práv duševného vlastníctva nás môžu kontaktovať na našu emailovú adresu: info@bonie.sk. Pomôžete tak k odhaleniu a potrestanie tých, ktorí nerešpektujú práva duševného vlastníctva.

 

Virtuálne nákupná galéria Bonie.sk nie je v súlade s čl. 14 Smernica 2000/31/ES o elektronickom obchode, zákonom č. 480/2004 Zb. a "Safe Harbor" ustanovením 17 U.S.C. §§ 512 Digital Millenium Copyright Act (DMCA) zodpovedná za porušovanie práv duševného vlastníctva vo svojom virtuálnom priestore, ak o nich nevie.